English is my passion

I am Tomáš Vacek, translator from English translator to English with technical knowledge

I provide professional translation services for my clients with an emphasis on terminological accuracy.

I have been translating since 2001

I focus primarily on general, business and technical texts.

In the case of translations to English, proofreading by a native speaker is a must.

0

+

standard pages of text translated

I have 22 years of experience and more than 15,000 standard pages translated for over fifty clients.

translator
SDL Trados Studio

Number one CAT tool for professional translators.

270 thousand translators

use Trados in their work. The company has been on the market for 30 years.

CAT Tools

I use state-of-the-art software

The computer is indispensable in the process of translation. Translation programmes are great in maintaining text cohesion and terminological consistency, they sniff out information from cloud-based databases, they can even adapt to the translator’s style. However, the human is still needed.

I use Trados in my work.

Price quote in advance

How much does it cost?

For projects exceeding 100 standard pages you will get a special price quote.

300 CZK/SP

1 standard page = 1500 characters without spaces

The price is exclusive of VAT

Fixed rates for long-term projects.

solid cooperation

What clients think of my work

Mgr. Iveta Vaňáková
Mgr. Iveta Vaňáková
Muzeum Litovel
Read More
Velmi si ceníme profesionálního přístupu překladatele. Příprava cizojazyčných textů nového Muzea harmonik v Litovli a propagačního materiálu Muzea Litovel proběhla nad očekávání. Naše město je zase o něco přístupnější zahraničním turistům.
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D
Ústav anorganické chemie, AV ČR
Read More
Bc. Tomas Vacek has the rare talent of being able to translate science-heavy research material with excellent accuracy and correctness. Equally, he has an excellent command of both languages that enables, when appropriate, a more popular communicative style. I have always been very satisfied with his works.
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Read More
Spolupráci s Bc. Tomášem Vackem jsem v rámci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice navázala již před několika lety. Jeho překladatelská činnost je na vysoké úrovni. Vždy s ním byla příjemná a flexibilní spolupráce. Velmi nás těší, že se vždy dokázal přizpůsobit našim rozličným jazykovým požadavkům v různých oblastech překladů, a to jak na odborném poli, např. v chemii, biologii, popularizaci vědy, tak i v běžné komunikaci. Jeho angličtina je svěží, srozumitelná a podaná s lehkostí.
JUDr. Michal Hudeček
JUDr. Michal Hudeček
advokát
Read More
Naše kancelář využívá Bc. Tomáše Vacka k překladatelské činnosti a je s ním nadmíru spokojena. V právní praxi jsou kladeny velké nároky na přesnost překladu odborných termínů, neboť jakékoliv nedostatky při výkladu právních textů mohou znamenat velké komplikace pro klienty. V tomto směru je však možné se na Bc. Tomáše Vacka plně spolehnout, což je velmi důležité pro činnost naší kanceláře.
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
tisková mluvčí Českých center
Read More
Nalézt překladatele z angličtiny, který by vyhověl všem požadavkům, není tak snadné, jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Nezřídka vedle samotné kvality překladu hraje svou roli také rychlost dodání zakázky, možnost korektur již graficky upraveného textu – a samozřejmě také cena. Tomáš Vacek pro mne osobně představuje zosobnění preciznosti, perfektně odvedené práce – vždy včas (!) a vysoké míry profesionality. Osobně si vážím také skvělého vystupování pří jednání s klientem. Mám-li spolupráci shrnout stručnou charakteristikou: „Pečlivost, poctivost, kvalita.“ Spolupráci s Tomášem Vackem mohu jen doporučit.
Bc. Jan Šlahorek, MSc
Bc. Jan Šlahorek, MSc
majitel překladatelské agentury
Read More
S Tomášem spolupracuji na překladech téměř 20 let. Jedná se zejména o spolupráci na větších projektech, kdy je potřeba zapojení více překladatelů. S Tomášem je skvělá spolupráce, pokud jde o kvalitu, odbornost a samozřejmě dodržení termínů.
Ing. Eduard Klaner
Ing. Eduard Klaner
KLANER SYSTEMS s.r.o.
Read More
Naše firma KLANER SYSTEMS s.r.o. již několik let úspěšně spolupracuje s panem Tomášem Vackem. Spolupráce spočívá v tlumočení našich obchodně-technických jednání s našimi obchodními partnery a využíváme také překladatelské služby. Jak jeho tlumočení, tak překlady náročných technických textů mají vysokou profesionální úroveň, oceňujeme přesnost, orientaci v oblasti strojírenství, rychlost a flexibilitu.
Previous
Next
How to start?

The first step is contact

Tell me about your translation needs.

Email me

tomas@vacom.cz

Call me

+420 607 708 538

01

Email me

Send me the text that you wish to have translated.

02

QuotATION

I will look at the text and send you a price offer.

03

Translation

You will receive the translation in time.

Bc. Tomáš Vacek

Revúcká 1234/20
784 01 Litovel

 

ID: 73040967
VAT: CZ7510085748